Dokumenti
 Skolas Nolikums (460KB .pdf) 
 Iekšējās kārtības noteikumi (340KB .pdf) 
 Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (439KB .pdf) 
 Uzturēšanās kārtība Raiskuma skolā (404KB .pdf) 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola