Iepirkumi - arhīvs
ARHĪVS

Paziņojums par preču un pakalpojumu iepirkuma procedūras pabeigšanu:
Publicēts: 24.oktobris 2019.
Iepirkuma priekšmets

“Kokskaidu granulu iegāde ar piegādi Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolai 2019.- 2020.gadam“

Iepirkuma identifikācijas

Nr. RSIP 2019/2

Lejupielādei:
Rezultāts publicēts: 2019-11-05
iepirkuma uzvarētājs, ar kuru tiek slēgts līgums:
 

Piedāvājuma iesniedzējs

Piedāvātāja  PVN reģ.Nr.

Finanšu piedāvājuma summa bez PVN

SIA AKVARIUS

40103031530

34545.00

Publicēts: 7.augusts 2019.
Iepirkuma priekšmets
Iepirkums 9. panta kārtībā
 
 
“Pārtikas produktu iegāde ar  piegādi Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas (Iepriekš - Raiskuma internātpamatskola– rehabilitācijas centrs)  vajadzībām 2019.-2020.gadam”, identifikācijas Nr.RSIP 2019/1
 
Iepirkums sadalīts 7 daļās.
Lejupielādei:
Rezultāts publicēts: 2019-08-22

Tehniskā specifikācija

Piedāvājuma iesniedzējs

Piedāvātāja  PVN reģ.Nr.

Finanšu piedāvājuma summa bez PVN

Nr.1 . Piena un piena produktu piegāde

PKS STRAUPE

49503003835

8114.80

Nr.2. Maizes un maizes izstrādājumu piegāde

SIA Beātus

49502002230

1958.79

Nr.3. Kartupeļu un dārzeņu piegāde

Z/s Upenes

59501005091

3195.00

Nr.4. Gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde

SIA Bajards

40103308414

6899.25

Nr.5. Saldētu produktu piegāde

SIA Kabuleti fruit

40003959814

1970.56

Nr.6. Augļu un dārzeņu piegāde

SIA Laki Fruit

40003669241

2485.15

Nr.7. Pārtikas preču-sauso produktu piegāde

SIA Futurus Food

40003348586

6974.54

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola