Pasākumi - arhīvs
 
 Novembrī 2019. iepriekš

23.novembris

 

BOCCIA sacensības

Kur: Valmiera
Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma

19.novembris

 

Latvijas pašvaldību un Pārgaujas novada organizēts zīmējumu konkurss

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne, D.Putniņa

14.novembrī plkst. 13:40

 

Skolas svinīgais pasākums Latvijas dzimšanas dienai

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: I.Kalniņa un E.Gulbe - Urbāne

13.novembris plkst.10:00

 

"B" klašu svinīgais pasākums Latvijas dzimšanas dienai

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: "B" klašu audzinātāji

13.novembris

 

Stafetes ar dažāda lieluma bumbām

Kur: Skolas sporta zālē
Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma

11.novembris plkst. 16:30

 

Lāpu gājiens 

Kur: Raiskums
Atbildīgais: V.Driļevska

11.novembris plkst. 11:00

 

Lācplēša dienas skrējiens

Kur: Rozula
Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma

8.novembris plkst. 9:00

 

K.Skalbes jubilejai veltīts pasākums

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: Valsts valodas MK

7.novembris

 

Sporta festivāls "Nāc un sporto sev par prieku"

Kur: Rīgā
Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma

5.novembris

 

Alternatīvā literārā stunda pie Rūcamavota

Kur: Rūcamavots
Atbildīgais: Valodu MK

4.novembris plkst.12:00

 

Preventīvas sarunas ar policijas pārstāvjiem

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: I.Mieze
 
  Oktobrī 2019.

31.oktobris

 

Popiela 

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne un Skolēnu padome

30.oktobrī

 

Nodarbība ar organizāciju "Jaunatne par" un viesi no Somijas

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne

16.oktobris

 

Alternatīvā mācību stunda "Dabas aizsardzība"

Atbildīgais: R.Zālīte

16.oktobris

 

Kino vakars 5.-9. klasei

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne

17.oktobris

 

Kino vakars 1.-4.klasei un "b" klasēm

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne

09.oktobris

 

Šautriņu mešanas sacensības

Kur: Skolas sporta zālē
Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma

08.oktobris

 

Miķeļdienas tirgus

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne

01.oktobris

 

Skolas runas konkurss

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: A.Tīlika

01.oktobrī

 

Senioru diena. Sagatavojam dāvanas un apciemojam bijušos skolas darbiniekus. 

Kur: Raiskuma pagasts
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne un klašu audzinātāji

04.oktobris

 

Skolotāju dienas pasākums

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: D.Putniņa, I.Babahina

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola