Pasākumi
 
 Oktobrī 2019.

31.oktobris

 

Popiela 

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne un Skolēnu padome

30.oktobrī

 

Nodarbība ar organizāciju "Jaunatne par" un viesi no Somijas

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne

16.oktobris

 

Alternatīvā mācību stunda "Dabas aizsardzība"

Atbildīgais: R.Zālīte

16.oktobris

 

Kino vakars 5.-9. klasei

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne

17.oktobris

 

Kino vakars 1.-4.klasei un "b" klasēm

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne

09.oktobris

 

Šautriņu mešanas sacensības

Kur: Skolas sporta zālē
Atbildīgais: G.Timaškova un D.Eihenbauma

08.oktobris

 

Miķeļdienas tirgus

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne

01.oktobris

 

Skolas runas konkurss

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: A.Tīlika

01.oktobrī

 

Senioru diena. Sagatavojam dāvanas un apciemojam bijušos skolas darbiniekus. 

Kur: Raiskuma pagasts
Atbildīgais: E.Gulbe-Urbāne un klašu audzinātāji

04.oktobris

 

Skolotāju dienas pasākums

Kur: Skolas aktu zālē
Atbildīgais: D.Putniņa, I.Babahina

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola