Darbinieki
PEDAGOGI
Mācību priekšmetu skolotāji – 20
Internāta skolotāji – 18
Skolotāja logopēde – 1
Ārstnieciskās vingrošanas skolotāji – 4
Skolotāju palīgi – 4
Psihologs - 1
MEDICĪNAS DARBINIEKI
Ārsts - traumatologs, ortopēds - 1
Fizioterapeits - 1
Masieris - 1
Medicīnas māsas – 4
Bērnu aprūpētājas– 5
Aukles - 4
TEHNISKAIS PERSONĀLS
28 darbinieki
Raiskuma speciālā internātpamatskola
–rehabilitācijas centrs